Vognmand

Håndtering af medarbejderudlæg, kørselsregistrering og fakturering er nu en leg for vognmænd takket være digitale løsninger.

Effektiv bogholderi- og personalehåndtering til vognmænd

Vognmænd har en række udfordringer, der kan gøre det svært at drive en succesfuld forretning. En af de største udfordringer er at holde styr på bogholderiet og sikre, at alt personale er betalt og korrekt registreret. Det kan være en udfordring at håndtere medarbejdernes udlæg, registrere kørsler og fakturere i henhold til aftaler med kunderne.

Men med en brancheløsning specielt designet til vognmænd, er det nu nemmere end nogensinde at håndtere disse udfordringer. Brancheløsningen indeholder en række digitale værktøjer, der effektivt styrer bogholderi, personale og regnskab.

Med økonomistyring via E-Conomic kan vognmænd nemt håndtere bogholderi og regnskab. Værktøjet giver mulighed for at fakturere kunder direkte fra systemet, og det sikrer, at alt er korrekt registreret og nemt at finde.

Kontantbilagsstyring via Wolfpack hjælper med at håndtere medarbejderudlæg og andre kontanttransaktioner. Med Wolfpack kan vognmænd nemt godkende og bogføre medarbejdernes udlæg og sikre, at alle transaktioner er korrekt registreret.

Kørselsstyring og disponering via Truckplanner hjælper med at optimere transportprocessen og planlægge kørslerne. Med Truckplanner kan vognmænd sikre, at alle kørsler er korrekt registreret, og at der er tilstrækkelig kapacitet til rådighed til at håndtere kundernes behov.

Lønudbetaling via Dataløn sikrer, at alt personale er betalt og korrekt registreret. Dataløn giver mulighed for at håndtere lønudbetaling, sygedagpenge og andre arbejdsgiverforpligtelser.

Alt i alt giver brancheløsningen vognmænd mulighed for at håndtere bogholderi, personale og regnskab mere effektivt end nogensinde før. Med de digitale løsninger kan vognmænd bruge mindre tid på administration og mere tid på at drive en succesfuld forretning.

KUNDENS VINKEL

Fra du står op om morgenen er der fokus på at dine kunder skal have gode oplevelser omkring din håndværksmæssige formåen.

Du husker selvfølgelig på at du i løbet af dagen skal sørge for at tjekke dine fakturaer stemmer med det bestilte og de aftalte priser og gemme dine krøllede boner på diesel.

Når du kommer hjem, skal du have bestilt varer til de følgende dage. Samtidig skal du lige have fulgt op på udsendte tilbud og sendt 2 nye tilbud.

Når i har spist skal du lige arbejde lidt med at have gennemgået timesedler, materialelister således du kan få faktureret dagens arbejde.

Når måneden er omme opdager du at der er 3 af dine kunder som ikke har fået betalt og skal nu til at rykke dem for at få betalt.

VI TILBYDER

Der findes en nemmere måde at drive den økonomiske side af din håndværksvirksomhed.

Vi har sammensat en løsning for dig som håndværker, hvor du får et overblik over dine tilbud, hvilke der er accepteret og hvornår de skal udføres og af hvem.

Alle prisaftaler med dine leverandører opdateres automatisk og lægges på dine opgaver således du ikke snyder dig selv. Der er ingen timesedler, idet dine medarbejdere og dig selv har registreret dette i løsningen mens i er på arbejdsstedet.

Dine leverandører sender fakturaer direkte til økonomisystemet ligesom du med din telefon sørger for at tage et billede af bonen inden den bliver krøllet.

Uden at du har brugt en masse tid har du gjort det muligt at vi kan hjælpe dig med ALT det økonomiske

Du får i dette abonnement

ABONNEMENT

Pris pr. måned

INTEGRATIONER

Denne løsning er sammensat af følgende integrationer