Fakturabox

Få styr på dine rejseafregninger med Zebon

Zebon er en virksomhed, som optimerer og effektiviserer processer og arbejdsgange. Fokus ligger på håndteringen af udlægs- og rejseafregninger. Her er der udviklet en løsning, der er enkel at bruge til at håndtere jeres afregninger uanset hvilken stilling man har i firmaet. Afregninger håndteres nemt og enkelt uanset om har lagt ud kontant, betalt med sit firmakreditkort eller har købt via sin internetkonto/rejsekonto.