Juridisk afdeling

Få professionel hjælp med standarddokumenter, inkasso, databeskyttelse og mere.

Juridisk rådgivning, der sikrer din virksomheds succes

OXILIO’s juridiske tjenester hjælper virksomheder med at undgå juridiske problemer og optimere deres succes. Vores erfarne juridiske team tilbyder professionel rådgivning og hjælp inden for standarddokumenter og kontrakter, inkasso og rykkerstyring samt databeskyttelse og hvidvask. Vi er dedikerede til at sikre, at vores kunder altid overholder gældende lovgivning og undgår juridiske risici og konflikter. Derudover tilbyder vi tre forskellige abonnementsløsninger, der er skræddersyet til forskellige virksomhedsbehov og -budgetter

SMART

Det bedste

Dokumenter
Rådgivning
Rykkerstyring
Møder
Rabat

Plus

God til prisen - Mest valgte

Dokumenter
Rådgivning
Rykkerstyring
Møder
Rabat

Basis

Det nødvendige

Dokumenter
Rådgivning
Rykkerstyring
Møder
Rabat

Micro

Intro

Dokumenter
Rådgivning
Rykkerstyring
Møder
Rabat

Effektive standarddokumenter og kontrakter til at

sikre din virksomheds succes

Standarddokumenter og kontrakter er afgørende for enhver virksomhed, da de fastlægger de vilkår, som parterne er enige om. Det kan dreje sig om alt fra ansættelseskontrakter til salgsaftaler og servicekontrakter. Det er vigtigt, at disse dokumenter er klare og tydelige, så der ikke opstår tvivl om betingelserne. Derudover bør dokumenterne også overholde alle relevante love og regler.
standardkontrakt
Et godt eksempel på en standardkontrakt er en servicekontrakt. Denne type kontrakt kan bruges, når en virksomhed tilbyder en bestemt service til en kunde. Kontrakten bør indeholde oplysninger om de tjenester, der tilbydes, betalingsbetingelser og eventuelle garantier. Det er også vigtigt at specificere, hvad der sker, hvis en af parterne ikke opfylder deres forpligtelser.
Optimer dit cash flow med professionel rykkerstyring og inkasso

Rykker- og inkassostyring er vigtige aspekter af enhver virksomhed, da de sikrer, at virksomheden modtager betaling for de varer eller tjenester, den har leveret. Rykkerstyring handler om at sende påmindelser om ubetalte fakturaer til kunderne, mens inkasso er den proces, der anvendes, når en kunde ikke betaler sin gæld. Det er vigtigt at have en effektiv rykkerprocedure på plads for at minimere risikoen for ubetalte fakturaer og undgå at skulle sende sagen til inkasso.

Når en sag sendes til inkasso, betyder det normalt, at virksomheden har forsøgt at opkræve pengene på andre måder uden held. Inkassoprocessen indebærer normalt, at et inkassofirma håndterer sagen og forsøger at inddrive pengene. Hvis det ikke lykkes at inddrive pengene gennem inkasso, kan det være nødvendigt at tage sagen til domstolene

Beskyt dine kunders data og overhold lovgivningen med vores databehandleraftaler og hvidvask-tjenester

En databehandleraftale er en aftale mellem to parter, hvor den ene part behandler data på vegne af den anden part. Det kan være en virksomhed, der bruger en tredjepart til at behandle data, eller det kan være en tredjepart, der bruger data på vegne af en virksomhed. Databehandleraftaler er vigtige, fordi de sikrer, at dataene behandles i overensstemmelse med lovgivningen, og at der er passende sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte dataene.

Hvidvaskning er en proces, hvor illegale midler gøres til at se legitime ud ved at omdanne dem til lovlige aktiver. Hvidvaskning kan have alvorlige konsekvenser for både virksomheder og samfundet som helhed, og det er derfor vigtigt, at virksomheder har passende procedurer på plads for at undgå det.

I Danmark skal visse virksomheder også overholde Hvidvaskloven. Hvidvaskloven pålægger virksomheder at implementere procedurer og kontroller for at forhindre og opdage hvidvaskning og finansiering af terrorisme. Hvis virksomheder ikke overholder loven, kan de blive pålagt bøder eller andre sanktioner.

Få ekspertrådgivning fra vores dygtige juridiske team for at undgå risici og konflikter

Generel juridisk rådgivning er en vigtig del af enhver virksomheds drift. Det kan være alt fra at få hjælp til at forstå lovgivningen inden for et bestemt område til at få rådgivning om en bestemt konflikt. Det er vigtigt at have adgang til juridisk rådgivning for at undgå potentielle problemer og sikre, at virksomheden overholder alle relevante love og regler.

En god måde at få adgang til juridisk rådgivning er ved at arbejde med en ekstern advokat. En ekstern advokat kan give generel rådgivning og hjælp til specifikke juridiske spørgsmål eller udfordringer. Derudover kan det være en god idé at have en intern juridisk afdeling eller en person, der kan hjælpe med at håndtere eventuelle juridiske spørgsmål, der måtte opstå.

Det får du ud af et samarbejde med OXILIO

Ved at vælge OXILIO som din faste partner, får du ro i maven, da vi sørger for alt omkring dit daglige bogholderi. Vi tilbyder en komplet bogholderiløsning til en fast pris pr. måned, så du hele tiden ved, hvad det koster dig. Derudover får du adgang til vores digitale værktøjer, der gør bogholderiet til noget, du knap nok skal tænke over.

Sådan kommer
du i gang
For at komme i gang med vores bogholderiløsning skal du vælge et af vores fire abonnementer: MICRO, BASIS, PLUS eller SMART. Vi tilpasser løsningen til dine specifikke behov og sørger for, at du får den rette økonomiske rådgivning. Kontakt os for mere information og få en skræddersyet løsning, der passer til din virksomhed.