Ligningslovens § 33A

Ligningslovens § 33A

Ligningslovens § 33A betyder, at når man er fuld skattepligtig og i mindst 6 måneder arbejder i udlandet, så kan man undgå beskatning i Danmark af den løn man optjener ved arbejdet i udlandet. Betingelserne er ifølge lovbestemmelsen, at man kan anvende reglen, hvis opholdet i udlandet mindst har en varighed på 6 måneder og at man ikke i den periode er i Danmark i mere end 42 dage på ferie og lignende.

Det er en betingelse, at opholdet i udlandet er begrundet i arbejdet og ikke kun af private årsager, såsom at nyde varmen eller det bedre vejr.

Det betyder, at man kun kan anvende reglen, hvis opholdet i udlandet er begrundet i udførelsen af arbejde, dvs. at det har betydning for virksomheden, at medarbejderen udfører arbejdet i det pågældende land. F.eks. at virksomheden skal igangsætte en aktivitet i det pågældende land og at det derfor er nødvendigt at medarbejderen opholder sig i landet.

Reglen kan ikke anvendes, hvis opholdet i udlandet skyldes at ægtefællen er udstationeret til f.eks. Spanien og manden/hustruen tager med og kan udføre arbejdet for sin arbejdsgiver via internettet. I det tilfælde vil manden/hustruen ikke kunne anvende reglen i ligningslovens § 33A.

Reglen kan heller ikke anvendes, hvis en medarbejder vælger at flytte til udlandet i en periode (mere end 6 måneder) uden at det har betydning for virksomheden. F.eks. at medarbejderen som er ansat, rejser til Portugal, men virksomheden ingen aktiviteter har i Portugal.

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal, hvor reglerne for anvendelse af ligningslovens § 33A er præciseret. Styresignalet har nummer SKM2023.519.SKTST Præciseringen gælder både nye og allerede eksisterende ophold i udlandet.

SKM2023.519.SKTST finder du her.