Økonomistyring

Har du styr på økonomistyringen i din virksomhed?

Bruger du økonomistyring i din virksomhed?

Økonomistyring er et begreb, der handler om at tage kontrol over virksomhedens økonomi, og styre økonomien i den retning som man ønsker. Her er formålet at forbedre virksomhedens økonomi, således forretningen vokser i et tilfredsstillende tempo.

Økonomistyring er et vigtigt redskab, der hjælper med at sikre virksomhedens fremtid. Hvor andre redskaber f.eks. belyser hvordan det forløbne år er gået i virksomheden. Ambitioner, mål og strategier er gode at have, men bliver der ikke arbejdet målrettet imod at realisere dem, bliver de let glemt igen. Visionerne for virksomheden bliver konkretiseret via økonomistyring og budgettering, og skaber derved en vej mod vækst og succes.

Økonomistyring kan være en fordel for virksomheder af alle størrelser. I en lille virksomhed bliver tiden tit prioriteret således at fokus ligger på vækst og på kerneproduktet. Hvilket er helt forståeligt. Men det kan godt betale sig i det lange løb at bruge den nødvendige tid på virksomhedens økonomistyring.

 

Sådan kommer du i gang med økonomistyring.

  1. Til at starte med skal man have styr på virksomhedens nuværende økonomiske situation. Her gælder det budgetter, nøgletal og strategi. For at få et overblik over indtægter og udgifter skal der være styr på driftsbudgettet og likviditetsbudgettet. Når det gælder nøgletal, kan de vigtigste tal at kigge på f.eks. være virksomhedens afkast, overskud, soliditetsgrad og omsætningshastighed.
  2. Det er vigtigt at man er realistisk i sine drømme og visioner for virksomheden. Tag afsæt i virksomhedens nuværende økonomiske situation, når rammen for virksomhedens økonomistyring bliver sat. Er målene urealistisk høje, kan det nemt ende med skuffelse og dalende motivation. Her er det langt sjovere at gå efter et mål, som man tror på at virksomheden kan opnå. Hvordan kan økonomien udvikle sig inden for et år? De næste to år? De næste fem år?
  3. I mange små virksomheder er det hverken økonomistyring eller budgetter der trækker, men her kan det være en god idé at søge om hjælp.

 

Selvom der ikke er nogen, der kan spå om fremtiden, og markedet tit byder på uforudsete udfordringer. Så vil et fokuseret og struktureret arbejde med virksomhedens økonomistyring, have skabt gode forudsætninger for virksomhedens fremtid.

God arbejdslyst.