FDR

Følg med i nyhedsbladene fra FDR her

Følg med hos FDR

FDR står for Foreningen Danske Revisorer, og er en forening der støtter revisorer, så de  leverer den bedst mulige faglige og forsvarlige bistand til deres kunder. FDR blev stiftet i 1901 og har som formål at fremme revisorernes faglige og økonomiske interesser samt sikre kvaliteten af revisorernes arbejde. FDR arbejder blandt andet med at uddanne revisorer, fastsætte etiske regler og standarder for revisorarbejdet samt varetage revisorers interesser i relation til lovgivning og regulering. Foreningen fungerer også som en platform for erfaringsudveksling og netværksdannelse blandt revisorer.

FDR udgiver jævnligt et online nyhedsblad, disse kan gennemlæses herunder.

Læs b.la. om overgangen fra NEMID til MITID

Nr. 123/2023

Læs b.la. om kontrol af befordringsgodtgørelse

Nr. 121/2023

Læs b.la. om nyheder inden for pension

Nr. 119/2022

Læs b.la. hvordan man optimerer sit bogholderi

Nr. 117/2022

Læs b.la. om de nye regler for konfiskation af biler ved vanvidsbilisme

Nr. 115/2021

Læs b.la. om den manglende harmoni mellem moms og skat

Nr. 113/2021

Læs b.la. om betalingsfrister der udskydes

Nr. 122/2023

Læs b.la. om godtgørelse af energiafgifter

Nr. 120/2022

Læs b.la. om hvilke udfordringer der ved bidrag til Ukraine

Nr. 118/2022

Læs b.la. om skatteråd nu hvor året skifter

Nr. 116/2021

Læs b.la. om at IVS udfases

Nr. 114/2021