Årskalender

Vigtige datoer for 2024.

Datoer der er værd at huske i 2024

Her kan du orientere dig om de vigtige datoer inden for indberetning og indbetaling af moms, skat osv.

Du skal f.eks. være opmærksom på: Lønsum, A-skat, B-skat, AM-bidrag, Moms, EU-salg uden moms, Feriekonto, Acontoskat, ATP og Restskat