Opkrævning af ejendomsskatter

Ny Opkrævningsform af Ejendomsskatter - Erhvervsejendomme

Fra 2024 er opkrævningen af ejendomsskatter overgået fra kommunerne til staten, og samtidig er afregningsformen blevet ændret. Disse ændringer gælder for alle ejendomme, uanset anvendelse og ejerskab. Hidtil har kommunerne stået for opkrævningen, men nu vil opkrævningen ske enten via ejerens forskudsopgørelse eller skattekontoen, afhængigt af ejendomstype og ejerskab.

Når det gælder ejerboliger, landbrugsejendomme og skovejendomme sker opkrævningen via ejerens forskudsopgørelse, mens der ved andre ejendomme sker betaling via skattekontoen i to årlige rater.

Hvis ejendommen anvendes erhvervsmæssigt, forbliver ejendomsskatten en driftsomkostning.

Når det kommer til A- og B-skat, kan betaling over B-skatterater ske i 10 rater, og det anbefales at bogføre betalingen som driftsomkostning. A-skat betaling sker teoretisk både via B-skatterater og A-skat. Der kan en forholdsmæssig fordeling kan være nødvendig.

Disse ændringer kan påvirke din virksomheds økonomi og administration. OXILIO står klar til at rådgive dig og sikre, at din virksomhed tilpasses disse ændringer på en smidig måde.