Omkategorisering af ejendomme

Omkategorisering af ejendomme

Som et led i Vurderingsstyrelsens arbejde med at udsende nye ejendomsvurderinger, har Vurderingsstyrelsen inddelt alle landets ejendomme i fire kategorier. I den forbindelse har ejerne af 22.000 ejendomme modtaget en omkategorisering af deres ejendom. Omkategoriseringen udgør primært at landbrugsejendomme og erhvervsejendomme er omkategoriseret til ejerboliger.

I den forbindelse opstår der en masse spørgsmål omkring hvilken betydning denne omkategorisering får i forhold til ejendomsavancebeskatningsloven og virksomhedsskatteordningen.

Vurderingsstyrelsen har i den forbindelse oplyst at såfremt en ejendom skifter kategori fra landbrugs- og skovejendom til ejerbolig, vil den erhvervsmæssige del af ejendommen uændret kunne indgå i virksomhedsskatteordningen, når den erhvervsmæssige anvendelse af ejendommen fortsat har et væsentligt omfang.

Den erhvervsmæssige andel af ejendommen som fortsat ligger i virksomhedsskatteordningen, skal derved fortsat beskattes ved salg, da det har været anvendt erhvervsmæssigt, Trods det vurderingsmæssigt er vurderet som en ejerbolig.

Denne omkategorisering får derved udelukkende konsekvens for beregningsgrundlaget for boligskatterne, herunder beregning af ejendomsværdiskat og ejendomsskat.

Ved omkategorisering af ejendomme er der dog åbnet mulighed for at indgå i en overgangsordning. Dette betyder at ejendommen indtil den sælges, fortsat har status som den gamle vurdering. Herved vil der ikke være ændringer i forhold til hverken virksomhedsskatteordningen eller ejendomsavancebeskatningsordningen. Overgangsordningen vil således også sikre nuværende ejere imod de nye stigende boligskatter ved om kategorisering til ejerbolig. Overgangsordningen kan kun opretholdes af nuværende ejere.