Skattereform og toptopskat

Skattereform og toptopSkat

Så kom skattereformen, som regeringen havde i deres regeringsgrundlag. Hvad indeholder den og hvad betyder den? Det ser vi nærmere på her.

Hensigten med skattereformen er at lempe skatten på arbejde. Det gøres ved følgende initiativer:

  • Beskæftigelsesfradraget hæves
  • Topskattegrænsen hæves
  • Mellemskatten genindføres
  • Der indføres en ny toptopskat.

 

Beskæftigelsesfradrag

Hensigten med at øge fradraget er at lempe skatten i bunden, således at det bliver attraktivt for flere at arbejde.

I 2022 og 2023 var beskæftigelsesfradraget midlertidigt forhøjet. Det betyder, at det maksimale fradrag faktisk falder en anelse fra 2023 til 2024. I 2024 udgør satsen 10,65%, og det maksimale fradrag udgør 45.100 kr. Det foreslås, at satsen fremover bliver 12,75%, og at det maksimale fradrag fremover udgør 54.200 kr. Med en skatteværdi på ca. 25% giver det en samlet skattelettelse på ca. 2.800 kr.

For enlige forsørgere gives et ekstra beskæftigelsesfradrag. Satsen udgør i 2024 6,25%, og det maksimale fradrag udgør 25.300 kr. Det foreslås, at satsen fremover bliver 11,50%, og at det maksimale fradrag fremover udgør 44.900 kr. Med en skatteværdi på ca. 25% giver det en samlet skattelettelse på ca. 4.900 kr. Samlet set vil man som enlig forsøger altså få en skattelettelse alene på beskæftigelsesfradraget på op til 7.175 kr.

Mellemskat og topskat

Med de nuværende regler betaler man topskat, hvis ens indkomst overstiger grænsen på 588.900 kr. efter AM-bidrag (2024 sats). Topskatten udgør 15% af den indkomst, som overstiger grænsen. Dog med et skatteloft på lige nu 52,07%.

Det planlægges, at mellemskatten genindføres, og at topskattegrænsen samtidigt hæves. Det betyder følgende:

  • Indkomster mellem kr. 588.900 og kr. 690.000 skal betale mellemskat på 7,5%,
  • Indkomster mellem kr. 690.000 og kr. 2.500.000 (ny toptopskat) skal betale topskat på 15%

Den maksimale lettelse udgør således ca. 7.500 kr. om året.

ToptopSkat

Der skal indføres en toptopskat på indkomster over 2,5 mio. kr. Satsen bliver på 5%. Skatteloftet nedsættes samtidigt til 44,57%, men med tillæg af topskat, toptopskat og kirkeskat. Så effektivt bliver det nye skatteloft lige over 60%.