Ny ansættelsesbevislov

Ændringer i ansættelsesbevisloven

Den nye ansættelsesbevislov trådte i kraft 1. juli 2023 og har erstattet den gamle, hvilket har resulteret i ændringer for både medarbejdere og virksomheder. Den nye lov gælder for medarbejdere med en arbejdstid på gennemsnitlig tre timer eller mere i en periode på fire uger. Samt medarbejdere hvor der på forhånd ikke er fastsat en bestemt mængde betalt arbejde fra ansættelsens begyndelse.

Den nye lov indeholder flere vigtige ændringer, heriblandt nedenstående:

  • Virksomheden er forpligtet til at udlevere ansættelsesbeviser inden for fire uger efter ansættelsen.
  • Medarbejderne skal have komplet information om deres ansættelsesvilkår, hvorved kontrakten udover de gyldige oplysninger om løn, arbejdstid og ferie skal indeholde oplysninger om eventuelle kollektive overenskomster, samt medarbejdernes rettigheder med hensyn til andet fravær med løn end ferie. Der skal ligeledes oplyses om eventuel ret til uddannelse.
  • Hvis der sker ændringer i ansættelsesforholdet, såsom arbejdstid, lønforhold eller ansættelsesvilkår skal dette dokumenteres og udleveres til medarbejderen.
  • Arbejdstilsynet har ret til at give bøder til virksomheder, der ikke overholder loven.

Medarbejdere, der allerede er ansatte inden den nye ansættelsesbevislov trådte i kraft. Skal ikke have udleveret et nyt ansættelsesbevis, selvom dette ikke overholder de nye oplysninger. Dog skal virksomheden udlevere de manglende oplysninger senest inden for otte uger efter medarbejderens anmodning. Det vil derfor være relevant at få udarbejdet et tillæg, hvis sådanne anmodninger skulle opstå. Herudover bør virksomheden gennemgå sine skabeloner for ansættelsesbeviser, for at sikre at de lever op til den nye lov.

 

Den nye ansættelsesbevislov kan læses her: Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

 

 

Kilder: www. hr-on.com og www.plesner.com