Ny bogføringslov

Ny bogføringslov - Digitalisering

D. 19. maj 2022 vedtog Folketinget en ny bogføringslov som trådte i kraft d. 1. juli 2022. De danske virksomheder skal være særligt opmærksomme på at det bliver et lovkrav, at alt regnskabsmateriale skal opbevares digitalt. Forslaget skal hjælpe med at undgå fejl i regnskabet, samt ved indberetning af skat og moms.

Lovforslaget omfatter alle personligt ejede virksomheder med en omsætning over 300.000 kr. to år i træk. For regnskabspligtige virksomheder (selskaber) gælder lovforslagene for alle. Foreninger der driver erhvervsmæssige aktiviteter er ligeledes omfattet af lovforslaget.

Lovforslaget om digitalisering giver berørte virksomheder og foreninger følgende pligter:

 

  • Registrering af transaktioner og opbevaring af registreringer og bilag i et digitalt bogføringssystem.
  • Oplyse til Erhvervsstyrelsen hvilket bogføringssystem virksomheden anvender.

 

Bogføringssystemet skal være verificeret og godkendt af Erhvervsstyrelsen. Hvis virksomheden bruger sit eget system, er det ved en eventuel revision virksomhedens pligt, at systemet overholder lovkravene.

De præcise datoer for kravet om digital bogføring er endnu ikke meldt ud af Erhvervsstyrelsen, men de foreløbige datoer lyder, at selskaber skal tidligst have digitaliseret deres regnskab d. 1/7 – 2024, og personlig ejede virksomheder er tidligst d. 1/7 – 26.

 

Kilder: www.dinero.dk og www.erhvervsstyrelsen.dk