Ny lov om tidsregistrering

Medarbejdere skal tidsregistrere fra 1. juli

Fra d. 1. juli 2024 er det lovpligtigt, at alle danske virksomheder skal registrere deres medarbejders arbejdstid. Der er metodefrihed, men systemet skal kunne registrere medarbejdernes daglige arbejdstid og være objektiv, pålideligt og tilgængeligt. Kravene til systemet ser således ud:

  • Systemet skal som sagt være objektivt, pålideligt og tilgængeligt.
  • Systemet skal kunne måle den daglige og ugentlige arbejdstid.
  • Oplysningerne i systemet skal kunne tilgås af medarbejderne.
  • Oplysningerne i systemet skal gemmes i 5 år.

 

Formålet med den daglige tidsregistrering er at sikre, at virksomhederne overholder EU´s arbejdsdirektiv, hvor der er faste rammer for arbejdstiden i EU-landene. I arbejdsdirektivet handler reglerne om at beskytte de ansattes sundhed og sikkerhed. Dette forekommer bl.a. ved at fastsætte minimumsperioder for hvile og ferie samt en arbejdstid på maksimal 48 timer om ugen. Reglen om de 48 timer betyder, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit over en periode på fire måneder.  De ovenstående regler er allerede på nuværende tidspunkt lovpligtige. Den nye lov skal bare gøre det nemmere for virksomhederne at dokumentere, om loven overholdes eller ej.

Vi skal have en lov om tidsregistrering, fordi en EU-dom tilbage i 2019 gør det klart, at landene i EU skal pålægge arbejdsgiverne at bruge et tidsregistreringssystem for at sikre at reglerne om arbejdstid bliver overholdt. Loven handler derved ikke om at overvåge medarbejderne, men om at sikre deres rettigheder.